Umeåregionen tar emot fler flyktingar

Umeåregionens sex kommuner ska ta emot 700-1200 flyktingar de kommande tre åren. Umeås kommunledning är positiv till att teckna avtal med Migrationsverket.

Avtalet med Migrationsverket ska undertecknas av alla Umeåregionens kommuner. De sex kommunerna ska sedan träffa överenskommelser med varandra om hur det praktiska arbetet ska organiseras.

- Vi ser flyktingarna som en mycket stor resurs för samhället och arbetsmarknaden. Nu gäller det att kommunerna trimmar organisationerna så att vi klarar av att få ut folk i arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s).