Ökade inkomstskillnader mellan kvinnor och män

Inkomsterna i Sverige har ökat och skillnaderna mellan kvinnor och mäns inkomster fortsätter också att öka. Det visar statistik från SCB, statistiska centralbyrån. Och Västerbottens län är inget undantag. Urban Dahlgren på Handelsanställdas förbund i Umeå är inte förvånad men tycker att det är skamligt

En del av skillnaderna förklaras av att kvinnor oftare arbetar deltid än vad män gör, att kvinnor tar ut mer föräldraledighet och att äldre kvinnliga pensionärer ofta har låg pension, skriver SCB i sitt pressmeddelande.

Något som Urban Dahlgren väl känner igen bland handels medlemmar. Inkomstökningen i hela landet 2006 var 3,8 procent totalt där ökningen för kvinnorna var 3,7 och för männen 3,9 procent.

I länet ökade den sammanräknande förvärvsinkomsten med 3,8 procent.

Ökningen var 3,5 procent för kvinnor och 3,9 procent för män. Löneskillnaden mellan män och kvinnor är något vi alltid strider för, säger Urban Dahlgren. De regionala inkomstskillnaderna i landet är också stora.

De fem kommuner som hade högst medelinkomst 2006 ligger alla i Stockholms län. Kommunerna med lägst medelinkomst ligger långt från storstadsområderna.

I Västerbottens län är medelinkomsten högst i Umeå och Skellefteå och lägst i Åsele och Bjurholm.

--Det är viktigt att hålla ihop och arbeta fackligt och som det ser ut just nu tappar vi medlemmar, säger Urban Dahlgren.