S stöder utförsäljning inom psykiatrin

Som Upplandsnytt berättat tidigare är den borgerliga landstingsledningen beredd att privatisera delar av psykiatrin i länet. I alla fall om psykiatriledningen inte snabbt hittar en lösning på bristerna inom allmänpsykiatrin, där det är långa väntetider.

Vi socialdemokrater är beredda att stödja det, säger Karin Gadd, landstingspolitiker och psykiater i Tierp.

En eventuell upphandling är till att börja med aktuell i Norduppland och Enköping/Håbo.

- Då hoppas jag verkligen att nuvarande ledningen är noggrann med hur man gå tillväga med upphandlingen. Då tror jag det blir bra, säger Karin Gadd.

Hur blir det för patienterna?

- Bra. De får ett fungerande team, där det också finns läkare då, säger Karin Gadd, psykiater i Tierp, och socialdemokratisk landstingspolitiker.

Ulla de Verdier
ulla.deverdier@sr.se