Konjunkturen bland småföretagen vänder nedåt

Högkonjunkturen mattas av och i Örebro län sker det i ännu snabbare takt. Det visar småföretagsbarometern som presenterades på tisdagen. Jan

Småföretagen i Örebro län redovisar en något svagare konjunktur. Konjunkturindikatorn för beställningar, omsättning och sysselsättning sjönk sedan vårmätningen och ligger på en nivå något under riksgenomsnittet, men konjunktur och tillväxt ligger ändå på en mycket hög nivå.
Försvagningen gäller enbart tjänstebranscherna, medan tillverkningssektorn tvärtom stärkts sedan i våras. Det visar Småföretagsbarometern.
Länets småföretag förutspår en fortsatt avtrappning av tillväxten det kommande året, denna gång främst inom tillverkningssektorn.
Även 2008 blir dock ett bra år för småföretagen i Örebro län, men något sämre än för riksgenomsnittet. Sysselsättningsutvecklingen blir fortsatt god, men även den något sämre än riksgenomsnttet.
Företagarna och Swedbank presenterar höstens småföretagsbarometer för Örebro län.