Björkdalsgruvans nya ägare om framtiden

Försäljningen av Björkdalsgruvan till det kanandensiska gruvföretaget Gold Ore resources innebär en tryggad sysselsättning i minst tre år framåt, och dessutom fler arbetstillfällen än idag.

1988 startade brytningen i Björkdalsgruvans dagbrott, och efter några år såldes gruvan för 700 miljoner kronor. Men ett nära nog halverat guldpris gjorde att det blev konkurs 1998.

2001 aktionerades gruvan bort för 14 miljoner, och i takt med att guldpriset steg så började en försiktig bearbetning av gamla stenhögar inom gruvområdet.

Under de senaste 18 månaderna så har det kanadensiska bolaget genomfört en ganska omfattande prospektering, främst med inriktning på att bryta guld under jord.

Resultatet visar att att det finns brytvärd malm för brytning i minst tre år, kanske ända upp till 10 år. Dagens och kanske även morgondagens, höga guldpris var också en avgörande faktor för köpet, det säger Bob Wasylyshyn vd i Gold ore resouorces till P4 Västerbotten.

Björkdalsgruvan producerar drygt 2 kilo guld per dag till ett värde av c:a 350 tusen kronor. Gruvan har i dag ett 50 tal anställda och dom nya ägarna planerar för nyanställningar det berättar Ulf Lindström tillförordnad platschef.