Vill att kommunerna arbetar för rökfria arbetsplatser

Sveriges kommuner bör införa helt rökfria arbetsplatser för att klara visionen om halverad rökning till år 2014.
Det säger Matz Larsson, överläkare och vice ordförande för Läkare mot Tobak. Han arbetar vid Lungkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro.