Flogstaskolan lämnade in protestlistor

I dag lämnade representanter för Flogstaskolan i Uppsala in en protestlista till kommunen. Mottagare av totalt 900 namnunderskrifter var det moderata kommunalrådet Cecilia Forss. Anledningen är att skolan riskerar att läggas ned.

- Det här är en liten skola i fin miljö. Och det gör ju att det blir en väldigt trygg skolstart för barnen. Den ligger också nära hemmen till barnen. De kan ju med lätthet cykla och gå till skolan, säger Karine Elin, som varit med och startat en föräldrargrupp på skolan.

Flogstaskolan i Uppsala är en skola för drygt 150 elever upp till tredje klass. Upplandsnytt har tidigare rapporterat om att Flogstaskolan är en av de skolor som riskerar nedläggning och som finns med i diskussionerna i den skollokalsutredning som snart blir klar.

Kommunen vill att Flogstaskolans lokaler enbart ska användas till förskola i framtiden och att flogstaeleverna i stället ska få plats på Stenhagenskolan.

I stadshuset i dag närvarade ett 30-tal lärare och föräldrar, dessutom ett tiotal elever med skyltar där det stod ”Rör inte vår skola” och ”Flogstaskolan - bäst världen”. Vi träffade Ingrid Björman, en av de eleverna:

Vad tänker du om att skolan kan komma att läggas ned?

- Dåligt. För jag vill att min lillasyster också ska gå på skolan, säger Ingrid.

Vad är det som är bra med Flogstaskolan då?

- Mycket!

Precis klockan tre lämnades så sammanlagt 900 namnunderskrifter till det moderata kommunalrådet Cecilia Forss:

- Vi skapar ju naturligtvis alltid en oro när vi flaggar för att vi ska lägga ned skolor.

Hur mycket hjälper det egentligen att lämna in så mycket som 900 namnunderskrifter?

- Vad alla har att anföra, om det så bara skulle vara en person, är viktigt. Om de har ett bra argument så är det lika viktigt som om det skulle vara 900 personer.

Vad händer med Flogstaskolan då?

- Det vet jag inte riktigt. Så fort förslaget presenteras för oss politiker den 6 december så kommer vi att redovisa vad vi avser att besluta den 19 december, säger Cecilia Forss (m).

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se