Moderater bryter löfte om sd-samarbete

Moderaterna i Karlskrona samarbetar gärna med Sverigedemokraterna i alla frågor utom invandrarpolitiken. Det trots löftet i valet att ett sådant samarbete inte skulle ske.

– Vår inriktning var ju det, men nu ser man i efterhand att vi kanske skulle nyanserat vårt svar mer, säger kommunalrådet K-G Svensson (m).

I förra veckan gav den styrande femklövern i Karlskrona, med moderaterna i spetsen, efter för vågmästaren Sverigedemokraternas krav att bevara Backaboskolan.

Sverigedemokraterna lovade då att stödja femklöverns övriga besparingsförslag för skolorna i kommunen.

Fritidspolitikern Christer Frinäs (m) från Lyckeby, som bland annat är ersättare i handikappsnämnden, tycker att situationen är så pass allvarlig att kommunalrådet borde avgå.

– Det skrämmer mig när K-G Svensson tror att han kan ta ut en liten del av vad (sd) står för när det passar oss. Jag tror att de flesta uppfattar oss som att vi nu stödjer dem, säger han.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@sr.se