Hårda tag att få Ragundas budget i balans

Kommunstyrelsen i Ragunda föreslår en rad drastiska åtgärder för att få kommunens budget i balans.

Bland annat föreslås att bibliotekets öppettider ska reduceras och eller att det flyttas till billigare lokaler.

Dessutom föreslås att Borgvattnets skola stängs och att barnomsorgen där minskas. Taxor och hyror ska också höjas enligt förslaget.

Beslut om åtgärderna tas av Kommunfullmäktige i december.