Vattenverk ska kameraövervakas

Linköpings kommun vill kameraövervaka vattenverken i Råberga och Berga. Syftet med övervakningen är att höja säkerheten och att förebygga brott. Länsstyrelsen fattar det slutgiltiga beslutet.