Fornlämningar riskerar vittra bort

En ny rapport från Riksantikvarieämbetet varnar för att fornlämningarna i Sverige håller på att vittra bort i allt snabbare takt på grund av människans påverkan i form av miljöförstörning men också skogsbruk och annat.