S kritiserar Riksrevisionens Sida-rapport

Socialdemokraterna kritiserar Riksrevisionens val av revisor för den uppmärksammade granskningen av 15 biståndsprojekt som bekostats med pengar från Sida. Den ansvarige revisorn Staffan Ivarsson har en bakgrund i moderata samlingspartiet. Det gör att han är politiskt kopplad till regeringen och olämplig som revisor, säger Kent Härstedt, biståndspolitisk talesman för socialdemokraterna.

– Jag tycker att det är viktigt att Riksrevisionen går ut och klargör varför man har revisorer på det här sättet med så klara politiska kopplingar när man vet att det är ett område där det finns klara och tydliga politiska skillnader, säger Kent Härstedt.

Enligt Kent Härstedt spelar granskningen den moderata biståndsministern Gunilla Carlsson i händerna eftersom hon vill minska biståndet.

Fel i tio Sidaprojekt
Granskningen var starkt kritisk och hittade fel i tio av de 15 projekten i fyra afrikanska länder. Fem av sju partier i utrikesutskottet tycker att Riksrevisionen drar allt för långtgående slutsatser i sin kritik.

Sidas styrelse har också ifrågasatt revisionen och gör nu en ny granskning av biståndsprojekten. Sida har tills vidare fryst anslagen till projekten, bland annat centerkvinnornas arbete med fattiga kvinnor i Namibia.

Den ansvariga revisorn Staffan Ivarsson har en bakgrund i moderata samlingspartiet. Han var moderat redan i tonåren och jobbade bland annat i det moderata riksdagskansliet i början av 1990-talet under Bildtregeringen.

Sitter för fp i kommunfullmäktige
Där fanns flera av de nuvarande moderata ministrarna, bland andra statsminister Fredrik Reinfeldt. Numera sitter Staffan Ivarsson för folkpartiet i Simrishamns kommunfullmäktige.

Revisionschef Gina Funnemark på Riksrevisionen bekräftar Ivarssons politiska engagemang.

– Jag är medveten om att Staffan Ivarsson har och har haft politiska uppdrag, men jag anser fortfarande att de arbetsprocesser och de metoder som Riksrevisionen använder i sin kvalitetssäkring fullt ut är hållbara för att ingen enskild anställd ska kunna få genomslag för sina politiska åsikter, säger hon.

”Rapporten är korrekt”
Gina Funnemark anser att revisionsrapporten är korrekt och håller, men att en del uttalanden som Staffan Ivarsson gjort inte har stöd i rapporten, bland annat om att han varit i fält i ett halvår, gått klädd i kakiuniform och haft myggolja på sig.

– Jag tycker att några av de uttalanden som har gjorts har varit olyckliga och att de inte bottnar i rapporten, säger hon.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se