Oenighet om vårdnadsbidragets storlek

Regeringspartierna är oeniga om utformningen av det vårdnadsbidrag som ska införas nästa år. Folkpartiet vill att en familj ska få max 3 000 kronor i månaden oavsett hur många barn den har medan kristdemokraterna vill att en familj ska kunna få 6 000 kronor om det har två barn mellan ett och tre år.

– Alla barn ska behandlas lika. Det rör sig om ett litet tidsintervall och ganska få fall så jag tycker att det är självklart att man ska behandla alla barn lika.

– Om man råkar ha två barn i den aktuella åldern och då får 6 000 kronor för detta är det en ganska rimlig ersättning särskilt i jämförelse med att en dagisplats kostar 100 000 kronor per barn och år, säger Stefan Attefall, gruppledare för kristdemokraterna i riksdagen.

Införs 1 juli 2008
Vårdnadsbidrag ska enligt regeringens planer införas 1 juli nästa år och just nu förhandlar regeringspartierna om detaljerna.

I början av september presenterade kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund huvudlinjerna i förslaget och då sa han att bidraget skulle vara 3 000 kronor per barn och månad.

Men det är inte säkert att det blir så. Folkpartiets gruppledare i riksdagen, Johan Pehrson, slår nu fast att det räcker med 3 000 kronor för en familj även om den har ett barn som är två och ett halvt år och ett som är ett år. Vårdnadsbidraget får inte bli för stort.

”Ingen inlåsningseffekt får uppstå”
– Man ska ju se till att det stöd man får, uppmuntran till valfrihet, om man nu vill ha det och inte använda sig av en bra förskoleverksamhet så ska det inte driva på. Det ska inte kunna bli en inlåsningseffekt där man tjänar tydligt mera på att vara hemma i stället för att jobba, säger Johan Pehrson.

Kristdemokraten Stefan Attefall är irriterad över motståndet i regeringsförhandlingarna.

– Jag tycker att det är småaktigt av dem som bråkar om den här saken. Det är rimligt att behandla alla barn lika. Det viktiga är att föräldrarna ska kunna få möjlighet att välja vilken barnomsorgsform som passar just deras barn, säger han.

Göran Hägglund har tidigare sagt offentligt att det ska vara 3 000 kronor mer barn. Har han lovat för mycket?

– Nej, det har varit utgångspunkten. Jag är snarare förvånad över dem som krånglar i den här frågan, säger Staffan Attefall.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se