Rätt att bära vapen fråga för USA:s HD

USA:s högsta domstol ska granska om amerikaner har rätt att bära vapen eller inte. Det är första gången på nära sjuttio år som Högsta domstolen tar upp den omdebatterade vapenfrågan. Det handlar om ett lokalt vapenförbud i Washington.

HD kommer att ta upp ett principiellt viktigt fall som handlar om huvudstaden Washington. Här har handeldvapen som pistoler varit förbjudna i drygt trettio år, men en Washingtonbo, Dick Heller, har drivit fallet till domstol och krävt att han ska få ha en pistol hemma för att kunna skydda sig mot inkräktare

De ledande lokalpolitikerna i Washington bad att Högsta domstolen skulle avgöra fallet - och nu blir det så. Det kommer att bli den första gången sen 1939 som högsta juridiska instans granskar den kontroversiella frågan.

Tolkning av grundlagen
Rätten att bära vapen är ju mycket omdebatterad i USA. Striden handlar om hur det andra tillägget till grundlagen, eller konstitutionen egentligen ska tolkas.

Den inflytelserika vapenlobbyn hävdar att grundlagen slår fast att alla amerikaner har rätt att äga och bära vapen, utan att myndigheterna lägger sig i, medan motståndarna tolkar lagtexten annorlunda, och säger att det är militär eller polisstyrkor som garanteras rätt att bära vapen - inte enskilda individer.

Blir valfråga
Att frågan nu tas upp i Högsta domstolen innebär också att den heta vapendiskussionen kommer att få större utrymme i valrörelsen inför presidenvalet nästa höst.

Den största vapenlobbygruppen The National Rifle Association välkomnar Högsta domstolens granskning, det sa gruppens vice ordförande Wayne Lapierre till CNN:

– Att bära vapen för att skydda sig är en rättighet, och lika naturligt som att dricka när man är törstig och äta när man är hungrig, sa Lapierre, det är inte en fråga som regeringen ska lägga sig i.

Ginna Lindberg Washington
ginna.lindberg@sr.se