Få vill sota själva

Intresset för att själv ta hand om sin sotning är lågt. En rundringning till kommuner och räddningstjänster visar att bara drygt 500 personer har tillstånd i länet.

I Markaryds kommun är samtliga som fått tillåtelse att sota själva över 60 år gamla och bara 14 stycken till antalet. Flest som sotar själva finns i Alvesta och Växjö kommuner.

- Intresset är ändå förvånadsvärt stort med tanke på hur svårt det är att ta hand om sin sotning på egen hand, säger Anders Brodell, brandingenjör på Värends räddningstjänst.