Barn i riskmiljöer behöver mer stöd

Barn som växer upp i riskmiljöer behöver mer stöd. Det var budskapet när pedagoger, politiker, socionomer och andra som arbetar med barn i Värmland möttes i Karlstad i går.

En grupp barn som diskuterades igår är de med föräldrar som sitter i fängelse. I Karlstad finns föreningen Bryggan, dit barn och föräldrar i den här situationen kan komma för att få stöd och hjälp. Niina Koivumaa jobbar på Bryggan, och hon berättar att barnen som kommer dit har mycket gemensamt.

Bryggan i Karlstad tog förra året emot 60 barn och ungdomar från hela Värmland. Föreningen erbjuder enskilda samtal för familjerna och arrangerar utflykter och läger. Barnen träffas i egna grupper där man bland annat pratar om hur det är i fängelset, och vilka fördomar man möter som barn till en kriminell mamma eller pappa.