Krav på vinst ger höjda hyror i Karlskrona

Karlskrona kommun planerar att belägga sina kommunala bolag med vinstkrav. Men hur stora de ekonomiska kraven blir är ännu oklart.

Personer med insyn i ärendet fruktar att det kan komma att innebära hyreshöjningar för boende hos Karlskronahem.

Karlskronahem ska nu försöka ge en beskrivning av vilka konsekvenserna väntas bli och ärendet ska åter tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott nästa vecka.