Gymnasieelev avstängd i tre terminer

En 16-årig elev har stängts av från gymnasiet i Falkenberg i drygt tre terminer. Pojken har varit inblandad i stöld, hot, skadegörelse och misshandel.

Beslutet fattades nyligen av barn- och utbildningsnämnden och betyder att eleven kan komma tillbaka till gymnasiet först hösten 2009. Det är den maximala tid som en elev kan stängas av, enligt gymnasieförordningen.

Enligt Kerstin Angel, ordförande i barn- och utbildningsnämnden är avstängningen en markering, och att gymnasieskolan ska vara en trygg och bra arbetsplats för alla.

Hon säger till Hallands Nyheter att bedömningen är att den inte varit det.