En privat vårdcentral är på gång

De gotländska patienterna skall själva få välja om de vill gå till en privat eller till en kommunal vårdcentral. Det beslutet tog en nästan enig kommunstyrelse. Endast vänsterpartiet röstade emot.