Avsätter pengar till konstdonation

Miljöpartiet i Karlshamn vill ge pengar till den kulturskatt som Karlshamns kulturnämnd inte vet om man har råd att ta hand om. Det handlar om konstnären Bror Forslunds efterlämnade verk.

Miljöpartiet avsätter i sin skuggbudget nästan en halv miljon kronor mer till kultursektorn än den styrande koalitionen. Delar av den summan används för att ta hand om donationen. 

Sune Hedén (s) ordförande i kulturnämnden har tidigare inte kunnat lämna något svar till Bror Forslunds dotter om kommunen kan ta emot verken eller ej.

Konstnären Bror Forslund har gjort arbeten som är spridda runt om i världen.