Östros hävdar att flyttpengar finns

För drygt två år sedan lovade dåvarande näringsministern, socialdemokraten Thomas Östros, att LKAB skulle avsätta minst 2,5 miljader för de kommande samhällsomvandlingarna som gruvbrytningen orsakar i Malmfälten. Men fortfarande finns inte en enda krona öronmärkt för det ändamålet. Ändå hävdar Thomas Östros nu att det finns pengar avsatta.

- I årsberättelsen för 2005 finns en skrivning om att 2,5 miljarder är avsatta för flyttkostnader, säger Thomas Östros.

Men i verkligheten har inte LKAB avsatt några pengar för framtida kostnader för flytten av Kiruna och Malmberget. I årsredovisningen för 2005 och 2006 står det skrivet att LKAB inte har gjort någon avsättning för samhällsförändringarna. Utan att företaget istället väljer att ta kostnaderna steg för steg, den dagen en kostnad uppstår.

Det här går tvärt emot det Thomas Östros sa i april 2005 när han besökte Malmfälten.

- Vi kommer som ägare att ta ett långsiktigt ansvar för både Malmberget och Kiruna. Det kommer vi att göra genom att se till att det i nästa års bokslut görs avsättningar med rejält med resurser. 2,5 miljarder kronor bedömar jag, sa Thomas Östros år 2005.

Trots att det idag inte finns några flyttpengar avsatta, anser Thomas Östros att hans löfte har infriats.

- Det blev verkligen verklighet, eftersom vi skrev det i årsberättelsen för 2005.

Men den skrivelsen i årsberättelsen som Thomas Östros hänvisar till innebär inte att LKAB har avsatt några flyttpengar. Där står det bara att att markdeformationer i Kiruna och Malmberget kommer att kunna medföra stora kostnader för företaget. Och att kostnaden har bedömts bli 2,5 miljarder kronor. Thomas Östros säger sig vara nöjd med det.

- Det var precis vad vi var ute efter. Och jag anser att det är en tydlig signal om att det är ett bolag som tänker ta ansvar.