Förslag om nytt stadshus i Uppsala

Diskussioner har nu börjat föras om att bygga ett helt nytt stadshus i Uppsala. Idén väcktes på senaste mötet i kommunens fastighetsnämnd.

- Att bygga om i någonting gammalt utifrån frågor som ventilation och miljö, så är ju ett nytt alternativ kanske betydligt enklare att ta i än att förnya det gamla, menar moderaten Lars-Gunnar Karlsson som är nämndens ordförande.

Arbetsmiljön har länge varit ett problem i Uppsala stadshus. Det blir ofta varmt i lokalerna och ventilationen är inte den bästa. En upprustning beräknas kosta minst 100 miljoner. Ska man också bygga ut huset, som man länge har funderat på inom kommunen, hamnar kostnaden på minst 330 miljoner. I förra veckan var frågan om vad man egentligen ska göra med stadshuset på nytt uppe i fastighetsnämnden. Då framförde den nytillträdde fastighetsdirektören Sven-Gunnar Dahlquist tanken på att bygga ett helt nytt stadshus.

- Jag förde fram det här som en idé och det fanns ett intresse för att utreda den. Idén har vuxit fram, det kanske vore lika fördelaktigt ekonomiskt att bygga ett nytt hus och avyttra det nuvarande stadshuset för kommersiellt bruk istället.

Politikerna i fastighetsnämnden blev intresserade. Nu återstår att se om kommunstyrelsen också är det. Någon gång efter nyår ska fastighetsdirektören ha utrett saken. Kostnadsfrågan måste tittas närmare på och förstås frågan om var ett nytt stadshus skulle ligga. Det börjar bli trångt i Uppsala centrum. Men vill kommunledningen ha ett nytt stadshus i centrum går det förstås att ordna. En av de mer udda idéerna som kom upp på fastighetsnämndens möte om en lokalisering, var att förlägga ett nytt stadshus till Gottsunda. Ett förslag som beskrivs ligga någonstans mellan skämt och allvar.

- Varför kan man inte få ha djärva tankar när man är i en utvecklingsprocess? Tar man inte höjd har man ingen plats att falla heller, säger ordförande för Uppsala kommuns fastighetsnämnd, Lars-Gunnar Karlsson (m). 

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se