För dyr barnomsorg kvällar och helger tycker Söderhamns kommun

Många i Söderhamn riskerar att bli utan barnomsorg under kvällar, nätter och helger nästa år. Söderhamns kommun anser att det är för dyrt och frågan utreds just nu.

Sven Erik Lindestam, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, säger att frågan om barnomsorg under obekväm arbetstid utreds och att ett beslut eventuellt kommer att tas av nämnden vid nästa sammanträde i december.

Han är medveten om att framförallt ensamstående mammor drabbas om barnomsorgen slopas, men det handlar om stora kostnader för ett fåtal.