Vindkraftsplan överklagas

Laholms nya vindkraftsplan missgynnar små markägare. Det anser markägaren och lantbrukaren Svend Nielsen som överklagat planen till länsrätten.

Svend Nielsen säger att han inte kommer att få möjlighet att sätta upp vindkraftverk på sin egen mark, och att planen borde omfatta ett större geografiskt område.

– Jag har lite svårt att se att man har tagit ut en fläck på kartan och säger att här finns möjligheter att sätta upp vindkraftverk. Bor jag då en kilometer därifrån så har jag inga möjligheter att sätta upp verk privat.

Svend Nielsen vänder sig också mot att mycket att den mark som enligt planen ska besättas med vindkraftverk tillhör staten, och bara en liten del tillhör privata markägare.

På Laholms kommun skakar man emellertid på huvudet åt Svend Nielsens kritik.

– Det är inga begränsade områden, det är rätt stora delar av Laholms kommun som vi har pekat ut som lämpliga för vindkraft och det kan ju bli rätt många verk som kommer att stå för en stor mängd el i framtiden, sgäer stadsarkitekt Kjell Pihl.