Ungdomar larmar om sin dåliga hemmiljö

Många ungdomar slår numera själva larm, om de lever i en dålig hemmiljö. Under förra året ledde det här till att fler ungdomar än någonsin i Jönköpings län, mot föräldrarnas vilja, fick hjälp att flytta någon annanstans

- Det vi har lagt märke till är att det är många äldre ungdomar, som har blivit föremål för tvångsvård på grund av sina hemförhållanden, säger Margareta Johansson, socialkonsulent på Länsstyrelsen.

Det finns två skäl att tvångsomhänderta barn och ungdomar. Antingen på grund av yttre omständigheter i barnets hemmiljö, då handlar det ofta om våld eller missbruk hos föräldrarna, eller  kan man tvångsomhänderta på grund av att barnet själv har ett väldigt destruktivt beteende som eget missbruk eller brottslighet.

När det gäller äldre ungdomar i 16-17-årsåldern, så har nästan alla tvångsomhändertagaden tidigare år berott på deras eget beteende. Men under 2006 har något alltså hänt. Då var det nio ungdomar i länet, som fick hjälp att flytta hemifrån på grund av den miljö de levde i.

Tidigare har det mest varit yngre barn, som tvångsomhändertagits av miljöskäl, när andra i deras närhet slagit larm om situationen. Men nu har också äldre barn själva börjat söka hjälp för att komma hemifrån och har också i många fall mot föräldrarnas vilja fått komma till ett annat boende.

- De som sökte hjälp hos socialsekreterare, skolsköterska eller kurator är nu betydligt fler, säger Margareta Johansson.

Reporter Alexandra Peterson
 alexandra.peterson@sr.se