Sparförslag i Borgvattnet upprör boende

- Bygden kommer att dö om förslagen blir verklighet. Det tror Elisabeth Renvall, ägare till butiken i Borgvattnet. Det är kommunstyrelsen i Ragunda som föreslår en rad åtgärder för att få kommunens budget i balans.

Bland annat föreslås att Borgvattnets skola stängs och att barnomsorgen där minskas.