Godisförbud väcker starka känslor

Godisförbudet som införs nästa termin på samtliga skolor i Halmstad har fått många att reagera. Beslutet har lett till heta diskussioner både hos lärare och hos elever.

P4 Radio Halland har träffat några elever i klass 9B på Stenstorpskolan som tror att förbudet kommer att leda till att eleverna köper mer godis.

– Vissa kommer att smuggla in godis bara för att man inte får göra det, bara för att visa att man skulle haft kvar godiset i stället, säger en elev.

Det låter som ni tycker att förbudet är lönlöst?

– Ja, det är vad jag tycker, säger en annan elev. Kanske inte på alla skolor men just på denna eftersom kiosken ligger så långt borta. Där kommer de nog aldrig att förbjuda godisförsäljning i och med att vår kiosk stänger.

Ingen bestraffning
Godisfri zon innebär att man inte får ta med sig godis på skolområdet. Men förbudet kommer inte att leda till bestraffning av dem som bryter mot beslutet.

Samtidigt är det inte helt klart hur man ska förhålla sig till de nya godisreglerna, och om det ens kommer att vara någon som ser till att de efterföljs. 

Vill värna om barnens hälsa
Det som är klart är att förbudet väcker många frågor hos ungdomarna. P4 Radio Halland slog en signal till Ann-Charlotte Westlund, ordförande i barn och ungdomsnämnden i Halmstad för att låta henne förklara bakgrunden till beslutet.

– Bakgrunden är att fler och fler unga människor och barn blir överviktiga och ur ett hälsoperspektiv vill vi kunna värna barnen om en god hälsa, det är ursprunget till det hela, säger hon.