Kosmiska strålningen fortsätter att gäcka

Den mest energirika kosmiska strålningen från rymden gäckar forskarna. I förra veckan rapporterade vi att man äntligen kommit fram till att aktiva galaxkärnor med svarta hål i centrum skulle vara källan till den här strålningen – men det motsägs redan.

Kosmisk strålning från rymden bombarderar hela tiden jordens atmosfär som lyckligtvis skyddar oss nästan helt från de här småpartiklarna.

De partiklar som har allra mest energi – hundra miljoner gånger högre energi än partiklar i jordens bästa partikelacceleratorer – är också de som orsakar forskarna allra mest huvudbry. De anses komma från någonstans utanför vår galax – men varifrån?

Aktiva galaxkärnor

Förra veckan fick vi höra att de skulle härröra från aktiva galaxkärnor långt därute, med svarta hål i centrum. Den uppgiften kom från forskare som letat i den riktning strålningen bör ha kommit ifrån och som i de flesta fall fann just en sådan aktiv galaxkärna därute.

Oklarhet består

Men en annan grupp som försökt hitta det här sambandet har inte funnit det, skriver tidskriften Nature på nätet. Bara i två fall av 13 hittade de forskarna en galaxkärna, som skulle kunna beskyllas för att ligga bakom den energirika kosmiska strålningen.

Och ingen har kunnat säga hur galaxkärnorna skulle kunna skapa strålningen. Så sanningen om den mest energirika kosmiska strålningens ursprung är fortfarande höljd i dunkel.