Kostnaden för "öronbarn" ska ses över

Ungefär vart tionde barn har problem med upprepade öroninflammationer. Nu anser SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, att det behövs mer forskning om metoden att ge alla, så kallade ”öronbarn” ett rör insatt vid inflammation i mellanörat.

– I landet sätts det på ett par tusen barn per år. Det är den gruppen som vi inte, i den här litteraturgranskningen, riktigt har hittat evidens för att vi kanske vet att vi gör maximal nytta, säger professor Sten Hellström ordförande i SBU:s projektgrupp.

Effektivt för de flesta
SBU:s granskning visar alltså ett rör i örat inte kanske inte är det allra bästa och för de cirka två tusen barn som årligen får upprepade akuta öroninflammationer. Det behövs mer forskning, anser SBU.

Men för de allra flesta barn, de cirka 8 000 som årligen har besvär med vätska örat är rören effektiva, säger Sten Hellström

– Den andra större gruppen, det är den här öroninflammationen som man kanske inte alltid känner till, men som är väldigt vanlig. Det finns nämligen många barn som får kortare perioder med vätska i örat och då blir man ju lomhörd och går det en längre period så går man omkring som en zoombie och man är irriterad. Den gruppen brukar ju också få rör.

Och ändå vet man att inte om det här är en effektiv metod?

– Det som den här granskningen har visat det är att för de här långdragna perioderna med vätska i örat har rören definitivt en positiv effekt.

Varför tycker ni då att man ska fortsätta forska på detta?

– I den andra gruppen, den med återkommande öroninflammationer, tycker vi att underlaget är lite grann för dåligt för att vi med säkerhet ska kunna rekommendera detta som en behandling vid det tillståndet, säger han.

Bo-Göran Bodin
bo.goran.bodin@sr.se

Lars- Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se