Svåra beslut om frigivning från rättspsykiatrisk vård

Det händer att det sker misstag farliga patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård skrivs ut. Men enligt Göran Petterson som är lagman vid länsrätten i Kalmar län så är det väldigt få jämfört med hur många fall de handlägger.

Länsrätten fattar beslut om friskrivning eller permission för de som är dömda till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Det betyder att det är domstol som avgör när de är färdigbehandlade.

I det nuvarande systemet gör länsrätten en självständig bedömning men att hämtar synpunkter från vården och väger in dom i sitt beslut. Och det systemet tycker Göran Pettersson fungerar bra.

I länet döms ungefär ett 15-tal personer till rättspsykiatrisk vård för grova brott och merparten av dem får tillägget särskild utskrivningsprövning.