Mullsjö-elever kräver bättre skolmiljö

Eleverna på Trollehöjdsskolan i Mullsjö kommun har tröttnat på miljön i skolan. De skriver därför till kommunen och kräver en rad åtgärder.

Eleverna önskar sig till exempel bättre luft och ljus i klassrummen.

Såväl föräldrar som elever har tidigare krävt pengar för att förnya delar av skolan för att klara omorganisationen, som genomfördes i våras.

Elevrådet ber nu också bland annat, att dörren mellan lärarrummet och korridoren ska åtgärdas eftersom många elever har fått dörren uppsmälld på sig.