Stort intresse för gruvor

Antalet prospekteringar har ökat kraftigt de senaste åren och även om antalet ansökningar väntas minska något i år så är intresset fortfarande stort. I länet finns det än så länge bara ansökan om en gruva och det handlar om ett område runt Sandträsk i den södra delen av Arvidsjaurs kommun.

Bergsstaten är den myndighet som beviljar tillstånd för undersökning och bearbetning av mineralfyndigheter. Och intresset för att leta efter mineraler i Sverige har ökat markant de senaste åren. 2004 kom 179 ansökningar om prospektering in till Bergsstaten, 2006 hade den siffran ökat till 500 ansökningar. I år väntas ansökningarna minska något och hittills i år har runt 380 ansökningar kommit in.

Det är bara en bråkdel av de ansökningar om prospektering som verkligen leder till en gruvbrytning. Det mest konkreta i Norrbotten just nu är gruvbolaget Lundin Minings ansökan om koncession i Arvidsjaurs kommun. Det handlar om ett område kring Sandsträsk i den södra delen av kommunen, där det finns en stor kopparfyndighet.

- Där handlar det nu om att undersöka vilka konsekvenser en gruvbrytning skulle få på miljön, säger bergmästaren Jan-Olof Hedström, som tror att det mesta kan vara klart innan årsskiftet men bollen ligger just nu hos länsstyrelsen.

Enligt David Berggård, på länsstyrelsens miljöskyddsenhet, så yttrar sig länsstyrelsen över miljökonsekvenserna som en gruva kan få men man kommer också med synpunkter på vad en eventuell verksamhet skulle innebära för bland annat rennäringen. När processen är klar skickar länsstyrelsen sitt yttrande tillbaka till Bergsstaten som sedan ska fatta beslut.

I Pajala kommun har gruvbolaget Northland Resources flaggat för att man vill öppna för gruvbrytning. Men än så länge har ingen ansökan kommit in till Bergsstaten.

- Jag kan inte gissa hur det kommer att bli men man har redovisat positiva resultat i tester och vi väntar nu på en ansökan. Bergsstaten kommer att granska deras beräkningar av malm, om det verkligen är malm och sedan handlar det om att titta på konsekvenserna för miljön. Området ligger nära Torneälven med känslig natur.

Det är satsat stora pengar på prospektering i området tidigare och man räknar med att det finns stora fyndigheter av järnmalm, enligt Jan-Olof Hedström, som ändå inte vill tippa om det verkligen blir en gruvbrytning, med tanke på att bolaget inte kommit in med någon ansökan.

- Jag tycker man ska vara lite försiktig att dra för stora växlar men mycket pekar på att det blir positivt resultat, säger Jan-Olof Hedström.