Stort intresse för nya gruvor

Det letas efter mineraler på många håll i länet just nu. Bergstaten, men huvudkontor i Luleå, är den myndighet som  beviljar tillstånd för undersökning och bearbetning av mineralfyndigheter.  Just nu när det är högkonjunktur och priserna på  mineraler är höga så passar många gruvbolag på att se om sina hus, säger Jan-Olof Hedström, bergmästare på Bergstaten.