Öppet för KOL-tester på sjukhusen

Idag är det KOL-dagen och på många svenska sjukhus finns en möjlighet att titta in och testa sig ifall man bär på sjukdomen Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom.

Runt en halv miljon svenskar lär ha sjukdomen som ger hosta och tungt att andas. Rökning är en viktig orsak till sjukdomen och KOL är idag en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige.