Lantbrukare får ersättning

En lantbrukare i Eskilstuna får ersättning efter ett myndighetsingripande. Jordbruksverket betalar drygt 15 000 kronor till lantbrukaren, som drabbats av ett ingripande från myndigheterna som gjorts med stöd av epizootilagen. Ingripandet har skett på grund av misstanke om, eller upptäckt av, en smittsam djursjukdom.