Fler överviktiga har magsårsbakterien

Infektioner orsakade av magsårs- och lungbakterier är betydligt vanligare hos överviktiga än hos normalviktiga personer. Det skriver Upsala Nya Tidning.

I en ny svensk-isländsk-estnisk studie har forskarna mätt antikroppar mot sju olika virus och bakterier i blodet hos nästan 1000 personer.

Och de överviktiga hade oftare antikroppar mot magsårsbakterier och en typ av bakterie som ger luftvägsinfektioner.

Men än är det för tidigt att säga vad som orsakat vad – av infektioner och övervikt.