Robertsforsskola kritiseras

En skola i Robertsfors kommun upptäckte inte två elevers svårigheter i ett flertal ämnen och informerade därför inte elevernas föräldrar om saken. För det kritiserar Skolverket kommunen, samt för att eleverna inte fick det stöd de hade rätt till.