Skogsbolag säger nej till försäljning - vill byta skogsmarker

Länsstyrelsens arbete med att skapa naturreservat av skyddsvärda skogar har blivit kraftigt försenat. En stor del av skogen finns på bolagsägd mark, men de stora skogsbolagen vill inte sälja marken. De vill i stället byta till sig skogsmarker från det statliga skogsbolaget Sveaskog. Men Sveaskog säger nej.

– Har vi ett område som är fint som är motiverat att göra till reservat, då skulle hellre byta den mot ett område med skog som kan brukas med normal naturhänsyn och därmed fortsätta få virke till våra industrier, säger Björn Lyngfelt som är informationsdirektör på skogsbolaget SCA Forest Products.

Flera stora skogsbolag, däribland SCA, har meddelat regeringen att det skulle gå snabbare och lättare att bilda naturreservat på bolagens marker – om de i stället för pengar fick mark i inbyte, mark som ofta finns på statliga Sveaskogs ägor.

Och även länsstyrelserna, statens förlängda arm, har uttryckt önskemål om att skogsbolagen skulle få byta till sig mark från statliga Sveaskog.

Men Sveaskog hävdar att bolaget har ett ansvar för mindre skogsindustriföretag utan stora egna tillgångar på skog.

Om bolaget byter bort sina marker, kan det blir svårt för mindre företag att få tag på skogsråvara.

Nu ligger frågan hos regeringen – och under tiden så drar arbetet med att bilda nya naturreservat ut på tiden.

– I vårt län så får det den konsekvensen att det är väldigt mycket bolagsägd mark. Många av de blivande naturreservaten är också på bolagsägd mark, och det är frustrerande att vi har pengar till att köpa skogsmark men vi kommer inte vidare i förhandlingarna, säger Torbjörn Engberg som jobbar med skogsfrågor på länsstyrelsen.

Mikael Andersson
mikael.b.andersson@sr.se