Dykningar i Godegård igen

Motalapolisens utredning kring den 44-åriga kvinna som misstänks ha blivit mördad för två år sedan, fortsätter med oförminskad styrka.

Den här veckan han man återigen gjort dykningar i Årsjön norr om Godegård, där man tror att kvarlevorna efter kvinnan finns.

Den här gången har polisen koncentrerat sig till ett 25-tal olika punkter på sjön där intressanta objekt identifierats med hjälp av en sensor. Till sin hjälp har man åtta personer från marinens röjdykargrupp, vilket enligt spaningsledaren Bengt Pettersson ger en bra kontinuitet eftersom man hela tiden kan ha dykare i gång.

I övrigt pågår utredningen kring den försvunna kvinnan:

- Vi har förhör veckovis en eller flera gånger med personer som kan lämna uppgifter och varje gång framkommer uppgifter som är av värde, säger Bengt Pettersson.