Linköpings universitet skeptiskt till läkarutbildning i Örebro

Trots nära samarbete är inte heller Linköpings universitet positivt inställt till att Örebro eventuellt startar läkarutbildning nästkommande höst. Som SR Örebro rapporterat tidigare har flera andra universitet med läkarutbildning ifrågasatt Örebros planer.

Mats Hammar är professor och dekanus vid Hälsouniversitetet i Linköping och säger att det som talar Örebros chanser att få examensrätten är tankar som finns om färre universitet.
Det som talar för Örebro universitet är studenternas önskan att vara färre studenter vid utbildningarna för att få bra klinisk handledning.
Sedan tio år tillbaka samarbetar läkarutbildningen i Linköping med Örebro läns landsting genom att placera ett 20-tal studenter inom sjukvården i Örebro för klinisk utbildning.
Om Örebro skulle få starta läkarutbildning nästa höst, påverkas Linköping radikalt. Deras studenter måste då placeras någon helt annan stans.