Möte om Paviken i Västergarn

Den unika fågelsjön Paviken i Västergarn är på väg att växa och slamma igen. Paviken var en gång i tiden en vik i Östersjön och länsstyrelsen har nu fått pengar för att rädda sjön. Därför har länsstyrelsen bjudit in till ett idéemöte om hur hur Paviken skall räddas.

Paviken har slammat igen under en längre tid, beroende på att sediment förs med vattendragen ner i viken.

Det kan bero på att det saknas skyddszoner intill vattendragen. Sedimenten släpper utmed kanaler och diken och förs ut i Paviken.

Nu vill länsstyrelsen att markägarna ska bilda vattenråd som tar ansvar för vattenfrågorna och komma med idéer på hur Paviken ska kunna bevaras som sjö.