Nystartat kvinnofridscentrum fyller behov

Till den nyöppnade kvinnofridsmottagningen i Umeå har lite mer än en kvinna om dagen hittills sökt sig. Det är sex myndigheter som samarbetar för att möta kvinnor som utsatts för våld - för ekonomiskt, materiellt, psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld.

– Vidden av problemet är enorm, säger Göran Lundström, socionom på mottagningen.
– Det är makalöst och rent häpnadsväckande att det tagit så lång tid att få igång något som är av den här digniteten. Det märks ju hur man kan mörka ett stort gigantiskt problem, säger Göran Lundström.

Till kvinnofridsmottagningen kommer våldsutsatta kvinnor med eller utan barn som har blivit utsatta för ekonomiskt, materiellt, psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. Här erbjuds kvinnorna samlade myndighetsinsatser anpassade efter behov.

Myndigheter tar tydligare ansvar
De är sex samlade myndigheter som under namnet centrum mot våld ska synliggöra och motverka våld mot barn och kvinnor i Västerbottens län. I centrum mot våld ingår både barnahuset, som utreder när ett barn misstänks vara utsatt för ett brott, och kvinnofridsmottagningen.

– Det här är ett steg mot att myndigheterna tar ett tydligare ansvar, att strukturerat jobba med de här frågorna, så det är egentligen att ta det ansvar som myndigheterna redan har, säger Peter Söderström, utvecklingsledare på Centrum mot våld där den nystartade kvinnofridsmottagningen i Umeå ingår.

Reporter Filippa Armstrong