Höga ohälsan ner något i länet

Antalet sjukskrivningar i Värmland minskade något mellan september och oktober, men är fortfarande det näst högsta i landet. Det så kallade ohälsotalet gick ned från 47 dagar till 46,8 dagar.

Men Värmland ligger långt över riksgenomsnittet som är 38,7 dagar. Den nedåtgående trenden för ohälsotalet beror i första hand på att sjukskrivningarna har minskat. Högst ohälsotal har Jämtland med 48,2 dagar, lägst har Stockholms län med 32,7 dagar. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under ett år.