Bättre tillgänglighet i vården

Det har blivit enklare att komma i kontakt med vårdcentralerna i länet, både när det gäller att komma fram på telefon och att få en tid hos läkare.

Det visar den senaste nationella jämförelsen av tillgänglighet som Sveriges Kommuner och Landsting gjort. I mars i år var det knappt varannan vårdsökande som fick kontakt på telefon, nu var det tre av fyra.