Koldioxid i stora mängder läcker ut från kalhyggen

Det är bättre ur klimatsynpunkt att låta träden stå kvar i skogen än att hugga ner dom och göra bioenergi.
Allra bäst är om skogen dessutom gödslas - för då växer den bättre och tar då upp mer koldioxid.
Det hävar forskare.
När skog huggs ner, eller blåser ner, som under stormen Gudrun, då läcker det ut enorma mängder koldioxid från marken.