Arenabeslut på gång i Helsingborg

På onsdagskvällen är det meningen att politikerna i Helsingborg ska ta beslut i den omdebatterade frågan om den nya storarenan. Men förmodligen blir det inget beslut då socialdemokraterna kommer att begära återremiss i frågan.

Socialdemokraterna vill placera stadion vid Sundspärlan. Den borgliga femklövern vill se den nya multiarenan vid Olympia. Vid Olympia har Arne Gustavsson sin bensinstation och den skulle försvinna om de styrande politikerna får som de vill.

- Det känns litet vemodigt, men allt har ett slut. Men jag har inte hört något från kommunen. Men jag tycker inte att arenan ska ligga här, eftersom jag inte tror att man klarar trafiksituationen, säger Arne Gustavsson.