Vill bygga tio hus i Ljugarn

Nu ska det byggas mer bostäder i utkanten av Ljugarns samhälle, närmare bestämt vid Botvalde i Ardre. Området på 3,5 hektar ligger drygt 300 meter sydväst om Coop Konsum i Ljugarn.

Förslaget till detaljplan syftar till att stycka av cirka tio tomter för permanent- eller fritidsboende.

Kommunen påpekar i planförslaget att det kan finnas fornlämningar i området som inte är synliga - därför krävs vid grävningsarbeten tillstånd från länsstyrelsen.

Området i Ardre skall kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet och i Ljugarn finns service som till exempel livsmedelsaffär, bageri och frisersalong.