Flera kommuner i länet bryter mot lagen

Olofström är den enda kommunen i länet som har en aktuell så kallad biblioteksplan. Det trots att det är lag på kommunerna ska det.

Svensk biblioteksförening har undersökt hur många av kommunerna som har en biblioteksplan. Det är ett politiskt förankrat dokument som innehåller en analys av biblioteksbehovet i en kommun.

I Blekinge är det alltså bara Olofström som har en plan. De övriga kommunerna i länet uppger att de håller på att ta fram en.

I landet är det mer än hälften av kommunerna som inte har en en plan. Och enligt biblioteksföreningens generalsekreterare Niclas Lindberg visar det på att det saknas en nationell bibliotekspolitik.