Förtroendebarometer ger SR högst betyg

Sveriges Radio toppar den så kallade förtroendebarometern  tillsammans med Ikea och universitet och högskolor. I botten, med lägst förtroende, ligger Sverigedemokraterna. Det är Göteborgs universitet som varje år gör mätningen för att undersöka förtroendet för olika samhällsinstitutioner. 

När det gäller riksdagspartierna har socialdemokraterna gått förbi moderaterna som det mest förtroendeingivande partiet.

Mätningen görs för elfte året i rad och visar att närmare hälften av dem som svarat tycker att politiker, journalister och företagsledare har dålig moral, och att den dessutom försämrats. Samtidigt framgår det av enkätsvaren att hög moral anses viktigt.

Enligt professorerna Sören Holmberg och Lennart Weibull kan man se en svag ökning av förtroendet för de politiska institutionerna.

Undersökningen bygger på 250 telefonintervjuer och 750 slumpvis utvalda personer med nätuppkoppling.