Äldreomsorgen ska bli mer jämställd

I dagarna har ett jämställdhetsprojekt avslutats i Sörmland. Tanken är att äldre- och handikappomsorgen ska göras mer jämställd. Det finns, enligt länsstyrelsen, undersökningar som visar att män och kvinnor får olika mycket hjälp och tid inom omsorgen. Till exempel finns mer aktiviteter som riktar sig till kvinnor, på flera äldreboenden, och kvinnorna får ofta mer tid med personalen.

Alla sörmländska kommuner, utom Vingåker, har deltagit i projekt, som pågått under ett år. Det är handläggare och chefer som träffats för att lära sig mer om jämställdhet.